Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. veebruar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 768 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 326 938 −1 001
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 897 −86
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 250 041 −914
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 21 665 884
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 309 3 298
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 309 3 298
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 729 975 −475
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 574 −2
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 299 −538
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 102 65
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 477 −3 073
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 890 225 −8 899
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 644 529 −7 340
  7.2 Muud väärtpaberid 245 696 −1 560
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 −50
9 Muud varad 255 253 −4 079
Varad kokku 4 695 505 −13 394
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 209 217 2 849
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 015 125 30 033
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 341 910 −2 885
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 673 020 32 815
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 195 103
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 476 32
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 356 269 −48 061
  5.1 Valitsussektor 230 608 −51 125
  5.2 Muud kohustused 125 661 3 063
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 298 169 2 196
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 190 1 162
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 700 −1 433
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 700 −1 433
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 254 553 −172
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 239 0
Kohustused kokku 4 695 505 −13 394