Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

1. veljače 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 768 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 326 938 −1 001
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 897 −86
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 250 041 −914
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 21 665 884
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 22 309 3 298
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 309 3 298
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 729 975 −475
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 574 −2
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 299 −538
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 102 65
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 477 −3 073
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 890 225 −8 899
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 644 529 −7 340
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 245 696 −1 560
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 −50
9 Ostala imovina 255 253 −4 079
Ukupno imovina 4 695 505 −13 394
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 209 217 2 849
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 015 125 30 033
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 341 910 −2 885
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 673 020 32 815
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 195 103
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 476 32
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 356 269 −48 061
  5.1 Opća država 230 608 −51 125
  5.2 Ostale obveze 125 661 3 063
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 298 169 2 196
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 190 1 162
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 700 −1 433
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 700 −1 433
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 254 553 −172
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 239 0
Ukupno obveze 4 695 505 −13 394