Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

1 februarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 768 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 326 938 −1 001
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 897 −86
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 250 041 −914
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 21 665 884
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 22 309 3 298
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 22 309 3 298
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 729 975 −475
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 574 −2
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 299 −538
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 102 65
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 477 −3 073
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 890 225 −8 899
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 644 529 −7 340
  7.2 Alte titluri de valoare 245 696 −1 560
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 −50
9 Alte active 255 253 −4 079
Total active 4 695 505 −13 394
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 209 217 2 849
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 015 125 30 033
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 341 910 −2 885
  2.2 Facilitatea de depozit 673 020 32 815
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 195 103
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 476 32
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 356 269 −48 061
  5.1 Administrație publică 230 608 −51 125
  5.2 Alte pasive 125 661 3 063
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 298 169 2 196
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 190 1 162
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 700 −1 433
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 700 −1 433
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 254 553 −172
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 239 0
Total pasive 4 695 505 −13 394