Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

1. februára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 768 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 326 938 −1 001
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 897 −86
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 250 041 −914
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 665 884
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 309 3 298
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 309 3 298
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 729 975 −475
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 574 −2
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 299 −538
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 102 65
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 477 −3 073
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 890 225 −8 899
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 644 529 −7 340
  7.2 Ostatné cenné papiere 245 696 −1 560
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 −50
9 Ostatné aktíva 255 253 −4 079
Aktíva spolu 4 695 505 −13 394
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 209 217 2 849
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 015 125 30 033
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 341 910 −2 885
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 673 020 32 815
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 195 103
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 476 32
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 356 269 −48 061
  5.1 Verejná správa 230 608 −51 125
  5.2 Ostatné záväzky 125 661 3 063
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 298 169 2 196
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 190 1 162
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 700 −1 433
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 700 −1 433
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 254 553 −172
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 239 0
Pasíva spolu 4 695 505 −13 394