Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. februar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.768 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.938 −1.001
  2.1 Terjatve do MDS 76.897 −86
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 250.041 −914
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 21.665 884
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.309 3.298
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.309 3.298
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 729.975 −475
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.574 −2
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.299 −538
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 102 65
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.477 −3.073
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.890.225 −8.899
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.644.529 −7.340
  7.2 Drugi vrednostni papirji 245.696 −1.560
8 Javni dolg v eurih 23.897 −50
9 Druga sredstva 255.253 −4.079
Skupaj sredstva 4.695.505 −13.394
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.209.217 2.849
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.015.125 30.033
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.341.910 −2.885
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 673.020 32.815
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 195 103
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.476 32
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 356.269 −48.061
  5.1 Sektor država 230.608 −51.125
  5.2 Druge obveznosti 125.661 3.063
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 298.169 2.196
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.190 1.162
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.700 −1.433
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.700 −1.433
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 254.553 −172
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.239 0
Skupaj obveznosti 4.695.505 −13.394