SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

1. februar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.768 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 326.938 −1.001
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.897 −86
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 250.041 −914
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 21.665 884
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.309 3.298
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.309 3.298
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 729.975 −475
  5.1 Primære markedsoperationer 6.574 −2
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.299 −538
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 102 65
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.477 −3.073
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.890.225 −8.899
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.644.529 −7.340
  7.2 Andre værdipapirer 245.696 −1.560
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 −50
9 Andre aktiver 255.253 −4.079
Aktiver i alt 4.695.505 −13.394
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.209.217 2.849
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.015.125 30.033
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.341.910 −2.885
  2.2 Indlånsfacilitet 673.020 32.815
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 195 103
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.476 32
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 356.269 −48.061
  5.1 Offentlig forvaltning og service 230.608 −51.125
  5.2 Andre forpligtelser 125.661 3.063
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 298.169 2.196
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.190 1.162
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.700 −1.433
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.700 −1.433
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 254.553 −172
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.239 0
Passiver i alt 4.695.505 −13.394