Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

1. února 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 768 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 326 938 −1 001
  2.1 Pohledávky za MMF 76 897 −86
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 250 041 −914
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 665 884
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 309 3 298
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 309 3 298
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 729 975 −475
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 574 −2
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 299 −538
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 102 65
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 477 −3 073
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 890 225 −8 899
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 644 529 −7 340
  7.2 Ostatní cenné papíry 245 696 −1 560
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 −50
9 Ostatní aktiva 255 253 −4 079
Aktiva celkem 4 695 505 −13 394
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 209 217 2 849
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 015 125 30 033
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 341 910 −2 885
  2.2 Vkladová facilita 673 020 32 815
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 195 103
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 476 32
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 356 269 −48 061
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 230 608 −51 125
  5.2 Ostatní závazky 125 661 3 063
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 298 169 2 196
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 190 1 162
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 700 −1 433
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 700 −1 433
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 254 553 −172
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 239 0
Pasiva celkem 4 695 505 −13 394