European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugpjūčio 26 d.

2016 m. rugpjūčio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugpjūčio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 272,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugpjūčio 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 10 mln. JAV dolerių 1 340 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 337,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 1 093,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 171,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 180,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugpjūčio 24 d., baigėsi 41,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 42,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 346,4 mlrd. eurų (palyginti su 358,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 1 351,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugpjūčio 26 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 19 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugpjūčio 19 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 189,2 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,2 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 19,3 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 990,8 mlrd. eurų +10,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 740 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 310 056 1 185
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 244 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 232 812 1 185
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 619 469
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 224 35
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 224 35
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 795 1 135
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 778 1 126
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 483 982 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 36 9
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 95 652 1 818
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 688 979 12 508
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 351 823 12 567
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 157 −58
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 219 543 13
Visas turtas 3 330 487 17 164
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 093 085 −3 714
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 086 462 −13 143
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 739 999 −893
  2.2 Indėlių galimybė 346 426 −12 275
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 151 278
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 270 176 29 280
  5.1 Valdžiai 171 578 28 854
  5.2 Kiti įsipareigojimai 98 598 426
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 81 236 3 829
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 072 20
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 622 549
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 622 549
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 439 64
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 330 487 17 164
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai