European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. august 2016

30. august 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. augustil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,1 miljardi euro võrra 272,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. august 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 10 miljonit USA dollarit 1340 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 337,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 3,7 miljardi euro võrra 1093,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 28,9 miljardi euro võrra 171,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,4 miljardi euro võrra 180,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. augustil 2016 möödus 41,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 42,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 346,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 358,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,6 miljardi euro võrra 1351,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 26. august 2016 Erinevus võrreldes 19. augustiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 19. augustiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 189,2 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,2 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 19,3 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 990,8 miljardit eurot +10,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,9 miljardi euro võrra 740 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 310 056 1 185
  2.1 Nõuded RVFle 77 244 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 232 812 1 185
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 619 469
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 224 35
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 224 35
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 526 795 1 135
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 778 1 126
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 483 982 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 36 9
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 95 652 1 818
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 688 979 12 508
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 351 823 12 567
  7.2 Muud väärtpaberid 337 157 −58
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 219 543 13
Varad kokku 3 330 487 17 164
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 093 085 −3 714
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 086 462 −13 143
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 739 999 −893
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 346 426 −12 275
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 151 278
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 270 176 29 280
  5.1 Valitsussektor 171 578 28 854
  5.2 Muud kohustused 98 598 426
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 81 236 3 829
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 072 20
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 622 549
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 622 549
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 203 439 64
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 330 487 17 164
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid