European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. liepos 24 d.

2015 m. liepos 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. liepos 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 262,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. liepos 23 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 658 mln. JAV dolerių 358 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 360,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 1 052,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 45,9 mlrd. eurų – iki 120,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 425,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. liepos 22 d., baigėsi 75,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 75,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 117,1 mlrd. eurų (palyginti su 118,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 9,5 mlrd. eurų – iki 514,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. liepos 24 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 17 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 17 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 101,7 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 9,5 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 237,9 mlrd. eurų +10,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 132,3 mlrd. eurų –2,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,9 mlrd. eurų – iki 386,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 289 356 −1 292
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 408 −2 050
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 210 948 758
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 013 −23
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 293 −18
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 293 −18
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 542 575 −170
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 75 150 −387
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 096 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 329 217
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 139 668 267
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 875 187 8 970
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 514 659 9 481
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 360 528 −511
8 Valdžios skola eurais 25 173 −470
9 Kitas turtas 227 435 −1 077
Visas turtas 2 525 159 6 187
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 052 396 −65
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 503 815 −29 364
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 386 528 −27 902
  2.2 Indėlių galimybė 117 148 −1 440
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 139 −23
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 267 98
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 181 382 36 388
  5.1 Valdžiai 120 320 45 911
  5.2 Kiti įsipareigojimai 61 062 −9 522
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 962 −2 200
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 520 212
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 312 374
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 312 374
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 233 743
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 393 0
Visi įsipareigojimai 2 525 159 6 187
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai