Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. november 9.

2012. november 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. november 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,8 milliárd euróval csökkent, 228,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. november 8. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,1 milliárd USD 3,2 milliárd USD
2012. november 8. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,5 milliárd USD 4,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 311,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval 890,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,8 milliárd euróval csökkent, 86,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,7 milliárd euróval 667,9 milliárd euróra emelkedett. 2012. november 7-én, szerdán lejárt egy 83,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 79,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 208,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,9 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 248,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 261,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 278,2 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. november 9-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 53,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,6 milliárd euróval 534 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 108 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 256 877 −1 481
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 847 −414
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 030 −1 067
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 37 323 48
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 299 −1 261
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 299 −1 261
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 127 854 −3 891
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 79 474 −4 256
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 047 496 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 881 368
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 233 297 1 074
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 589 416 −787
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 278 165 −103
7.2 Egyéb értékpapírok 311 251 −685
8 Euróban denominált államadósság 30 011 1
9 Egyéb eszközök 269 687 4 476
Eszközök összesen 3 038 871 −1 821
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 890 310 −2 911
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 993 972 5 986
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 533 997 18 602
2.2 Betéti rendelkezésre állás 248 510 −12 858
2.3 Lekötött betétek 208 500 −1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 965 1 242
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 833 769
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 559 −12 223
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 86 801 −9 843
5.2 Egyéb kötelezettségek 52 758 −2 380
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 170 183 5 305
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 124 −1 998
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 917 1 393
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 917 1 393
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 234 355 1 857
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 038 871 −1 821

Médiakapcsolatok