Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. november 2012

13. november 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. novembril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 228,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,1 miljardit USA dollarit 3,2 miljardit USA dollarit
8. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 4,5 miljardit USA dollarit 4,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 311,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,9 miljardi euro võrra 890,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,8 miljardi euro võrra 86,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,7 miljardi euro võrra 667,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. novembril 2012 möödus 83,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 79,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 209,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 248,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 261,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 278,2 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 9. novembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 53,2 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,6 miljardi euro võrra 534 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 108 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 256 877 −1 481
2.1 Nõuded RVFle 89 847 −414
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 030 −1 067
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 323 48
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 299 −1 261
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 299 −1 261
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 127 854 −3 891
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 79 474 −4 256
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 047 496 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 881 368
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 233 297 1 074
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 589 416 −787
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 278 165 −103
7.2 Muud väärtpaberid 311 251 −685
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 011 1
9 Muud varad 269 687 4 476
Varad kokku 3 038 871 −1 821
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 890 310 −2 911
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 993 972 5 986
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 533 997 18 602
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 248 510 −12 858
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 −1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 965 1 242
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 833 769
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 559 −12 223
5.1 Valitsussektor 86 801 −9 843
5.2 Muud kohustused 52 758 −2 380
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 183 5 305
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 124 −1 998
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 917 1 393
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 917 1 393
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 234 355 1 857
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 038 871 −1 821

Kontaktandmed