European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. lapkričio 9 d.

2012 m. lapkričio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. lapkričio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 228,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. lapkričio 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,1 mlrd. JAV dolerių 3,2 mlrd. JAV dolerių
2012 m. lapkričio 8 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,5 mlrd. JAV dolerių 4,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 311,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 890,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 86,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 667,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. lapkričio 7 d., baigėsi 83,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 79,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 208,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 248,5 mlrd. eurų (palyginti su 261,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 278,2 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. lapkričio 9 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 53,2 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 534 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 108 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 256 877 −1 481
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 847 −414
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 030 −1 067
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 37 323 48
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 299 −1 261
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 299 −1 261
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 127 854 −3 891
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 79 474 −4 256
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 047 496 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 881 368
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 233 297 1 074
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 589 416 −787
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 278 165 −103
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 311 251 −685
8 Valdžios skola eurais 30 011 1
9 Kitas turtas 269 687 4 476
Visas turtas 3 038 871 −1 821
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 890 310 −2 911
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 993 972 5 986
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 533 997 18 602
2.2 Indėlių galimybė 248 510 −12 858
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 −1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 965 1 242
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 833 769
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 559 −12 223
5.1 Valdžiai 86 801 −9 843
5.2 Kiti įsipareigojimai 52 758 −2 380
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 183 5 305
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 124 −1 998
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 917 1 393
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 917 1 393
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 355 1 857
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 038 871 −1 821
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai