Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.9.2011

13.9.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.9.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 176,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 336,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 853,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,7 miljardilla eurolla 45,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 55 miljardilla eurolla 191,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.9.2011 erääntyi 121,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 115,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 115,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 129 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 181,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 151,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7,1) määrä kasvoi 13,9 miljardilla eurolla 202,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 9.9.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 142,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,6 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 40,5 miljardilla eurolla 139,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 249 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 214 335 49
2.1 Saamiset IMF:ltä 76 640 681
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 137 695 −632
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 084 682
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 778 909
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 778 909
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 507 519 −6 252
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 115 408 −6 261
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 055 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 20 6
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 36 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 48 024 −2 040
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 539 218 16 184
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 202 424 13 860
7.2 Muut arvopaperit 336 794 2 324
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 331 212 3 709
Vastaavaa yhteensä 2 086 364 13 242
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 853 226 251
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 455 280 8 297
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 139 261 −40 485
2.2 Talletusmahdollisuus 181 788 30 691
2.3 Määräaikaistalletukset 129 000 13 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 232 4 591
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 556 −669
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 54 315 967
5.1 Julkisyhteisöt 45 643 747
5.2 Muut 8 672 220
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 993 3 298
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 445 −246
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 941 712
8.1 Talletukset ja muut velat 11 941 712
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 208 299 630
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 086 364 13 242

Yhteyshenkilöt