Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 septembrie 2011

13 septembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 septembrie 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 176,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au consemnat o creştere de 2,3 miliarde EUR, până la 336,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 853,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 45,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 55 de miliarde EUR, până la 191,5 miliarde EUR. Miercuri, 7 septembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 121,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 115,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 115,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 129 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 181,8 miliarde EUR (faţă de 151,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 13,9 miliarde EUR, până la 202,4 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 9 septembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 142,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,6 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 40,5 miliarde EUR, până la 139,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 249 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 214 335 49
2.1 Creanţe asupra FMI 76 640 681
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 137 695 −632
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 084 682
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 778 909
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 778 909
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 507 519 −6 252
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 115 408 −6 261
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 055 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 20 6
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 36 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 48 024 −2 040
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 539 218 16 184
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 202 424 13 860
7.2 Alte titluri 336 794 2 324
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 331 212 3 709
Total active 2 086 364 13 242
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 853 226 251
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 455 280 8 297
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 139 261 −40 485
2.2 Facilitatea de depozit 181 788 30 691
2.3 Depozite pe termen fix 129 000 13 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 232 4 591
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 556 −669
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 54 315 967
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 643 747
5.2 Alte angajamente 8 672 220
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 993 3 298
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 445 −246
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 941 712
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 941 712
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 208 299 630
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 086 364 13 242

Contacte media