Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 9.

2011. szeptember 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. szeptember 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 176,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,3 milliárd euróval 336,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval, 853,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 45,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 55 milliárd euróval csökkent, 191,5 milliárd euróra. 2011. szeptember 7-én, szerdán lejárt egy 121,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 115,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 115,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 129 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 181,8 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 151,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,9 milliárd euróval 202,4 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Így a 2011. szeptember 9-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 142,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,6 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 40,5 milliárd euróval 139,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 249 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 214 335 49
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 640 681
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 137 695 −632
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 084 682
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 778 909
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 778 909
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 507 519 −6 252
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 115 408 −6 261
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 055 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 20 6
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 36 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 48 024 −2 040
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 539 218 16 184
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 202 424 13 860
7.2 Egyéb értékpapírok 336 794 2 324
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 331 212 3 709
Eszközök összesen 2 086 364 13 242
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 853 226 251
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 455 280 8 297
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 139 261 −40 485
2.2 Betéti rendelkezésre állás 181 788 30 691
2.3 Lekötött betétek 129 000 13 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 232 4 591
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 556 −669
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 54 315 967
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 643 747
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 672 220
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 993 3 298
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 445 −246
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 941 712
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 941 712
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 299 630
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 086 364 13 242

Médiakapcsolatok