Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.5.2009

12.5.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.5.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 12 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1 miljardilla eurolla 263,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.5.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 35,8 miljardia Sveitsin frangia 35,9 miljardia Sveitsin frangia
7.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 67,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 65,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria
7.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 19,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,7 miljardilla eurolla 292,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 759,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 26 miljardilla eurolla 130,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,2 miljardilla eurolla 578 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.5.2009 erääntyi 233,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 234,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 2,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 75,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 67,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 14,8 miljardilla eurolla 188,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 817 −12
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 299 2 163
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 220 1 896
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 079 267
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 123 101 −2 233
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 359 840
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 359 840
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 653 352 −1 662
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 234 197 1 040
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 419 097 5
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 24 −2 728
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 34 22
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 453 −1 454
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 292 405 −1 690
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 790 0
9 Muut saamiset 241 523 −78
Vastaavaa yhteensä 1 795 099 −4 125
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 759 502 335
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 264 137 22 399
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 188 787 14 848
2.2 Talletusmahdollisuus 75 318 7 544
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 32 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 436 4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 090 −25 801
5.1 Julkisyhteisöt 130 717 −26 013
5.2 Muut 8 373 211
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 177 993 −1 887
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 548 −1 380
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 407 2 356
8.1 Talletukset ja muut velat 11 407 2 356
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 159 644 −149
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 840 −3
Vastattavaa yhteensä 1 795 099 −4 125