Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 mai 2009

12 mai 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 mai 2009, scăderea de 12 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1 miliard EUR, până la 263,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
6 mai 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 35,8 miliarde CHF 35,9 miliarde CHF
7 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 67,1 miliarde USD 65,3 miliarde USD
7 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 28 zile 19,4 miliarde USD 17,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au micşorat cu 1,7 miliarde EUR, până la 292,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 0,3 miliarde EUR, până la 759,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 26 de miliarde EUR, până la 130,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 9,2 miliarde EUR, până la 578 de miliarde EUR. Miercuri, 6 mai 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 233,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 234,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 2,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 75,3 miliarde EUR (faţă de 67,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 14,8 miliarde EUR, până la 188,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 817 −12
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 299 2 163
2.1 Creanţe asupra FMI 16 220 1 896
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 079 267
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 123 101 −2 233
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 359 840
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 359 840
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 653 352 −1 662
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 234 197 1 040
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 419 097 5
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 −2 728
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 34 22
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 453 −1 454
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 292 405 −1 690
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 790 0
9 Alte active 241 523 −78
Total active 1 795 099 −4 125
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 759 502 335
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 264 137 22 399
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 188 787 14 848
2.2 Facilitatea de depozit 75 318 7 544
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 32 7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 436 4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 090 −25 801
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 130 717 −26 013
5.2 Alte angajamente 8 373 211
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 177 993 −1 887
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 548 −1 380
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 407 2 356
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 407 2 356
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 159 644 −149
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 840 −3
Total pasive 1 795 099 −4 125