Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gegužės 8 d.

2009 m. gegužės 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gegužės 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 12 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 263,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gegužės 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 35,8 mlrd. CHF 35,9 mlrd. CHF
2009 m. gegužės 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 67,1 mlrd. USD 65,3 mlrd. USD
2009 m. gegužės 7 d. 28 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 19,4 mlrd. USD 17,9 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 292,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 759,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26 mlrd. eurų – iki 130,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 578 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gegužės 6 d., baigėsi 233,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 234,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 2,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 75,3 mlrd. eurų (palyginti su 67,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 188,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 817 −12
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 299 2 163
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 220 1 896
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 079 267
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 123 101 −2 233
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 359 840
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 359 840
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 653 352 −1 662
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 234 197 1 040
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 419 097 5
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 24 −2 728
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 34 22
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 453 −1 454
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 292 405 −1 690
8 Valdžios skola eurais 36 790 0
9 Kitas turtas 241 523 −78
Visas turtas 1 795 099 −4 125
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 759 502 335
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 264 137 22 399
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 188 787 14 848
2.2 Indėlių galimybė 75 318 7 544
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 436 4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 090 −25 801
5.1 Valdžiai 130 717 −26 013
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 373 211
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 177 993 −1 887
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 548 −1 380
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 407 2 356
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 407 2 356
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 644 −149
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 840 −3
Visi įsipareigojimai 1 795 099 −4 125