Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. május 8.

2009. május 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. május 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 12 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1 milliárd euróval csökkent, 263,9 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. május 6. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 35,8 milliárd CHF 35,9 milliárd CHF
2009. május 7. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 67,1 milliárd USD 65,3 milliárd USD
2009. május 7. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 19,4 milliárd USD 17,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,7 milliárd euróval 292,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 759,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26 milliárd euróval csökkent, 130,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,2  milliárd euróval csökkent, 578 milliárd euróra. 2009. május 6-án, szerdán lejárt egy 233,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 234,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 2,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 75,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 67,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,8 milliárd euróval 188,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 817 −12
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 299 2 163
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 220 1 896
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 079 267
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 123 101 −2 233
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 359 840
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 359 840
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 653 352 −1 662
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 234 197 1 040
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 419 097 5
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 24 −2 728
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 34 22
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 453 −1 454
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 292 405 −1 690
8 Euróban denominált államadósság 36 790 0
9 Egyéb eszközök 241 523 −78
Eszközök összesen 1 795 099 −4 125
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 759 502 335
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 264 137 22 399
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 188 787 14 848
2.2 Betéti rendelkezésre állás 75 318 7 544
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 32 7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 436 4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 090 −25 801
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 130 717 −26 013
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 373 211
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 177 993 −1 887
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 548 −1 380
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 407 2 356
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 407 2 356
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 644 −149
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 840 −3
Források összesen 1 795 099 −4 125