Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. mai 2009

12. mai 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. mail 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 12 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1 miljardi euro võrra 263,9 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. mai 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 35,8 miljardit Šveitsi franki 35,9 miljardit Šveitsi franki
7. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 67,1 miljardit USA dollarit 65,3 miljardit USA dollarit
7. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 19,4 miljardit USA dollarit 17,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,7 miljardi euro võrra 292,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 759,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 26 miljardi euro võrra 130,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,2 miljardi euro võrra 578 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. mail 2009 möödus 233,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 234,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 2,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 75,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 67,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,8 miljardi euro võrra 188,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 817 −12
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 299 2 163
2.1 Nõuded RVFle 16 220 1 896
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 079 267
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 123 101 −2 233
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 359 840
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 359 840
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 653 352 −1 662
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 234 197 1 040
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 419 097 5
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 24 −2 728
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 34 22
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 453 −1 454
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 292 405 −1 690
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 790 0
9 Muud varad 241 523 −78
Varad kokku 1 795 099 −4 125
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 759 502 335
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 264 137 22 399
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 188 787 14 848
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 75 318 7 544
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 32 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 436 4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 090 −25 801
5.1 Valitsussektor 130 717 −26 013
5.2 Muud kohustused 8 373 211
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 177 993 −1 887
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 548 −1 380
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 407 2 356
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 407 2 356
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 159 644 −149
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 840 −3
Kohustused kokku 1 795 099 −4 125