Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.7.2007

17.7.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.7.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 88 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään muun eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 144,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,8 miljardilla eurolla 93,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 638,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,9 miljardilla eurolla 42,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,2 miljardilla eurolla 441,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.7.2007 erääntyi 298 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 292 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa lähes samoin kuin edelliselläkin viikolla, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,5 miljardilla eurolla 193 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 624 −88
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 170 −1 187
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 769 −67
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 401 −1 120
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 892 1 132
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 882 −653
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 882 −653
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 442 002 −6 169
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 292 000 −5 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −166
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 177 610
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 117 −814
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 149 0
9 Muut saamiset 243 351 776
Vastaavaa yhteensä 1 185 364 −6 393
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 638 835 616
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 193 115 1 501
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 193 037 2 489
2.2 Talletusmahdollisuus 78 −986
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 50 087 −6 805
5.1 Julkisyhteisöt 42 505 −6 875
5.2 Muut 7 582 70
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 904 −568
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 181 −1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 888 −284
8.1 Talletukset ja muut velat 16 888 −284
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 76 299 −855
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 313 1
Vastattavaa yhteensä 1 185 364 −6 393

Yhteyshenkilöt