Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 iulie 2007

17 iulie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 iulie 2007, scăderea de 88 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 144,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,8 miliarde EUR până la 93,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 0,6 miliarde EUR până la nivelul de 638,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 6,9 miliarde EUR până la 42,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 5,2 miliarde EUR, până la 441,9 miliarde EUR. Miercuri, 11 iulie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 298 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 292 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (faţă de nivelul de 1,1 miliarde EUR consemnat săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 2,5 miliarde EUR, până la 193 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 624 −88
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 170 −1 187
2.1 Creanţe asupra FMI 9 769 −67
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 401 −1 120
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 892 1 132
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 882 −653
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 882 −653
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 442 002 −6 169
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 292 000 −5 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 002 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −4
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −166
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 177 610
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 117 −814
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 149 0
9 Alte active 243 351 776
Total active 1 185 364 −6 393
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 638 835 616
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 193 115 1 501
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 193 037 2 489
2.2 Facilitatea de depozit 78 −986
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 215 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 50 087 −6 805
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 42 505 −6 875
5.2 Alte angajamente 7 582 70
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 904 −568
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 181 −1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 888 −284
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 888 −284
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 76 299 −855
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 313 1
Total pasive 1 185 364 −6 393

Contacte media