Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. juuli 2007

17. juuli 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. juulil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 88 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 144,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 93,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,6 miljardi euro võrra 638,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,9 miljardi euro võrra 42,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 441,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. juulil 2007 möödus 298 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 292 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,5 miljardi euro võrra 193 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 624 −88
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 170 −1 187
2.1 Nõuded RVFle 9 769 −67
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 401 −1 120
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 892 1 132
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 882 −653
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 882 −653
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 442 002 −6 169
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 292 000 −5 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −166
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 177 610
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 117 −814
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 149 0
9 Muud varad 243 351 776
Varad kokku 1 185 364 −6 393
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 638 835 616
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 193 115 1 501
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 193 037 2 489
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 78 −986
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 50 087 −6 805
5.1 Valitsussektor 42 505 −6 875
5.2 Muud kohustused 7 582 70
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 904 −568
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 181 −1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 888 −284
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 888 −284
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 76 299 −855
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 313 1
Kohustused kokku 1 185 364 −6 393

Kontaktandmed