Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. liepos 13 d.

2007 m. liepos 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. liepos 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 88 mln. eurų dėl trijų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 144,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 93,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 638,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 42,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 441,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. liepos 11 d., baigėsi 298 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 292 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 193 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 624 −88
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 170 −1 187
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 769 −67
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 401 −1 120
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 892 1 132
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 882 −653
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 882 −653
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 442 002 −6 169
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 292 000 −5 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −166
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 177 610
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 117 −814
8 Valdžios skola eurais 37 149 0
9 Kitas turtas 243 351 776
Visas turtas 1 185 364 −6 393
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 638 835 616
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 193 115 1 501
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 193 037 2 489
2.2 Indėlių galimybė 78 −986
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 50 087 −6 805
5.1 Valdžiai 42 505 −6 875
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 582 70
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 904 −568
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 181 −1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 888 −284
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 888 −284
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 76 299 −855
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 313 1
Visi įsipareigojimai 1 185 364 −6 393