Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. július 13.

2007. július 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. július 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 88 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 144,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,8 milliárd euróval csökkent, 93,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval nőtt, 638,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval csökkent, 42,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,2 milliárd euróval csökkent, 441,9 milliárd euróra. 2007. július 11-én, szerdán lejárt egy 298 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 292 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti 1,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,5 milliárd euróval nőtt, 193 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 624 −88
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 170 −1 187
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 769 −67
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 401 −1 120
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 892 1 132
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 882 −653
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 882 −653
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 442 002 −6 169
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 292 000 −5 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −166
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 177 610
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 117 −814
8 Euróban denominált államadósság 37 149 0
9 Egyéb eszközök 243 351 776
Eszközök összesen 1 185 364 −6 393
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 638 835 616
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 193 115 1 501
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 193 037 2 489
2.2 Betéti rendelkezésre állás 78 −986
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 215 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 50 087 −6 805
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 42 505 −6 875
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 582 70
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 904 −568
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 181 −1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 888 −284
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 888 −284
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 76 299 −855
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 313 1
Források összesen 1 185 364 −6 393

Médiakapcsolatok