Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.1.2007

23.1.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.1.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 37 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,3 miljardilla eurolla 146,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,7 miljardilla eurolla 81,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 5,2 miljardilla eurolla 606,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,8 miljardilla eurolla 53,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 430,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.1.2007 erääntyi 310,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 312,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,7 miljardilla eurolla 174,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 756 −37
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 399 −1 436
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 563 −132
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 836 −1 303
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 808 −833
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 139 1 391
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 139 1 391
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 432 504 2 003
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 312 500 2 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 126 −625
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 81 872 722
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359 0
9 Muut saamiset 219 263 1 741
Vastaavaa yhteensä 1 141 226 2 926
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 606 068 −5 174
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 176 541 7 449
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 174 613 7 679
2.2 Talletusmahdollisuus 17 −43
2.3 Määräaikaistalletukset 1 906 −190
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 101 −37
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 37 −7
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 496 1 350
5.1 Julkisyhteisöt 53 413 842
5.2 Muut 9 083 508
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 789 339
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 166 2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 351 −1 016
8.1 Talletukset ja muut velat 13 351 −1 016
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 71 679 19
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 397 1
Vastattavaa yhteensä 1 141 226 2 926

Yhteyshenkilöt