Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 ianuarie 2007

23 ianuarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 ianuarie 2007, scăderea de 37 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o reducere cu 1,3 miliarde EUR, până la valoarea de 146,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 81,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 5,2 miliarde EUR, până la nivelul de 606,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la 53,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a majorat cu 2,2 miliarde EUR, până la 430,5 miliarde EUR. Miercuri, 17 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 310,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 312,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) a consemnat, şi în acest caz, un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a înregistrat o creştere de 7,7 miliarde EUR, până la 174,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 756 −37
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 399 −1 436
2.1 Creanţe asupra FMI 10 563 −132
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 836 −1 303
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 808 −833
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 139 1 391
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 14 139 1 391
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 432 504 2 003
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 312 500 2 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 3
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 126 −625
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 81 872 722
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 359 0
9 Alte active 219 263 1 741
Total active 1 141 226 2 926
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 606 068 −5 174
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 176 541 7 449
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 174 613 7 679
2.2 Facilitatea de depozit 17 −43
2.3 Depozite pe termen fix 1 906 −190
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 101 −37
4 Certificate de debit emise 37 −7
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 496 1 350
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 53 413 842
5.2 Alte angajamente 9 083 508
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 789 339
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 166 2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 351 −1 016
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 351 −1 016
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 71 679 19
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 397 1
Total pasive 1 141 226 2 926

Contacte media