Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 19.

2007. január 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. január 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 37 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,3 milliárd euróval csökkent, 146,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd  euróval emelkedett, 81,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 606,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 0,8 milliárd euróval nőtt, 53,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,2 milliárd euróval emelkedett, 430,5 milliárd euróra. 2007. január 17-én, szerdán lejárt egy 310,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 312,5 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,7 milliárd euróval nőtt, 174,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 756 −37
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 399 −1 436
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 563 −132
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 836 −1 303
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 808 −833
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 139 1 391
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 139 1 391
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 432 504 2 003
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 312 500 2 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 126 −625
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 81 872 722
8 Euróban denominált államadósság 39 359 0
9 Egyéb eszközök 219 263 1 741
Eszközök összesen 1 141 226 2 926
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 606 068 −5 174
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 176 541 7 449
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 174 613 7 679
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 −43
2.3 Lekötött betétek 1 906 −190
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 101 −37
4 Kibocsátott adósságpapírok 37 −7
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 496 1 350
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 53 413 842
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 083 508
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 789 339
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 166 2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 351 −1 016
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 351 −1 016
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 71 679 19
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 397 1
Források összesen 1 141 226 2 926

Médiakapcsolatok