Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. november 2005

15. november 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. novembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 52 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,5 miljardi euro võrra 164,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 93,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 538,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,6 miljardi euro võrra 46,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,7 miljardi euro võrra 385 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. novembril 2005 möödus 294 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 295 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (eelmisel nädalal kasutati neid vastavalt 0,5 ja 0,1 miljardi euro ulatuses).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,5 miljardi euro võrra 152,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 034 −52
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 176 −2 042
2.1 Nõuded RVFle 19 211 −52
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 965 −1 990
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 076 −727
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 542 369
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 542 369
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 385 006 537
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 295 000 1 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −463
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 073 249
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 221 285
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 757 0
9 Muud varad 139 416 1 067
Varad kokku 998 301 −314
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 538 931 −730
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 455 3 400
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 152 441 3 521
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 10 −117
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 875 −2 450
5.1 Valitsussektor 46 307 −2 612
5.2 Muud kohustused 7 568 162
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 511 159
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 318 −290
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 891 −1 016
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 891 −1 016
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 64 123 610
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 411 3
Kohustused kokku 998 301 −314

Kontaktandmed