Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.11.2005

15.11.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.11.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 52 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,5 miljardilla eurolla 164,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 93,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 538,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,6 miljardilla eurolla 46,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 385 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.11.2005 erääntyi 294 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 295 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla määrät olivat 0,5 miljardia euroa ja 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,5 miljardilla eurolla 152,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 034 −52
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 176 −2 042
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 211 −52
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 965 −1 990
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 076 −727
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 542 369
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 542 369
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 385 006 537
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 295 000 1 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −463
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 073 249
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 221 285
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 757 0
9 Muut saamiset 139 416 1 067
Vastaavaa yhteensä 998 301 −314
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 538 931 −730
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 455 3 400
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 441 3 521
2.2 Talletusmahdollisuus 10 −117
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 875 −2 450
5.1 Julkisyhteisöt 46 307 −2 612
5.2 Muut 7 568 162
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 511 159
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 318 −290
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 891 −1 016
8.1 Talletukset ja muut velat 8 891 −1 016
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 64 123 610
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 411 3
Vastattavaa yhteensä 998 301 −314

Yhteyshenkilöt