Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. november 11.

2005. november 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. november 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 52 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,5 milliárd euróval csökkent, 164,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 93,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 538,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 2,6 milliárd euróval csökkent, 46,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 0,7 milliárd euróval emelkedett, 385 milliárd euróra. 2005. november 9-én, szerdán lejárt egy 294 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 295 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali, sem a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. és forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,5 milliárd, illetve 0,1 milliárd eurós értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 3,5 milliárd euróval nőtt, 152,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 034 −52
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 176 −2 042
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 211 −52
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 965 −1 990
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 076 −727
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 542 369
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 542 369
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 385 006 537
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 295 000 1 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −463
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 073 249
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 221 285
8 Euróban denominált államadósság 40 757 0
9 Egyéb eszközök 139 416 1 067
Eszközök összesen 998 301 −314
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 538 931 −730
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 152 455 3 400
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 152 441 3 521
2.2 Betéti rendelkezésre állás 10 −117
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 152 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 875 −2 450
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 46 307 −2 612
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 568 162
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 511 159
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 318 −290
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 891 −1 016
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 891 −1 016
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 64 123 610
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 411 3
Források összesen 998 301 −314

Médiakapcsolatok