Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

11. dubna 2024

Rada guvernérů dnes rozhodla ponechat všechny tři základní úrokové sazby ECB beze změny. Aktuální informace celkově potvrzují předchozí hodnocení Rady guvernérů týkající se střednědobého inflačního výhledu. Inflace se nadále snižovala, přičemž tento pokles byl veden nižším tempem růstu cen potravin a zboží. Většina ukazatelů jádrové inflace zvolňuje, růst mezd postupně zmírňuje a podniky absorbují část růstu nákladů práce ve svých ziscích. Podmínky financování jsou stále restriktivní a dosavadní zvyšování úrokových sazeb nadále tlumí poptávku, což pomáhá snižovat inflaci. Domácí cenové tlaky jsou však výrazné a udržují růst cen služeb na vysoké úrovni.

Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. Domnívá se, že všechny tři základní úrokové sazby ECB jsou na úrovních, které výrazně přispívají k probíhajícímu procesu dezinflace. Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, aby její úrokové sazby zůstaly po nezbytně dlouhou dobu na dostatečně restriktivní úrovni. Pokud by aktualizované hodnocení Rady guvernérů, pokud jde o výhled inflace, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky, dále posílilo její důvěru, že se inflace udržitelně blíží k našemu cíli, bylo by namístě stávající úroveň měnové restrikce zmírnit. V každém případě bude Rada guvernérů při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce nadále uplatňovat přístup závislý na údajích a charakterizovaný přijímáním rozhodnutí jen na příslušných zasedáních a předem se nezavazuje ke konkrétní úrokové trajektorii.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém již dále nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.

Rada guvernérů hodlá během první poloviny roku 2024 nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP. Ve druhé polovině roku hodlá snižovat objem portfolia PEPP v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Rada guvernérů hodlá reinvestice v rámci programu PEPP ukončit v závěru roku 2024.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k svému 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise, který má za účel odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, jež představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny. Tento nástroj tak Radě guvernérů umožňuje účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média