Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2024. április 11.

A Kormányzótanács a mai napon úgy határozott, hogy az EKB három irányadó kamatlábát változatlanul hagyja. A kapott információk általánosságban megerősítik a középtávú inflációs kilátásokról alkotott előző értékelését. Tovább esik az infláció, aminek fő oka az élelmiszerek és az iparcikkek alacsonyabb inflációja. Az inflációs alapfolyamat legtöbb mérőszáma lazulóban van, a bérnövekedés fokozatosan mérséklődik, a vállalatoknál a munkaerőköltségek megemelkedésének egy részét a nyereségek felszívják. A finanszírozási feltételek restriktívek maradtak, a korábbi kamatemeléseink pedig továbbra is visszafogják a keresletet, ami megkönnyíti az infláció leszorítását. Ugyanakkor erőteljes a belföldi ároldali nyomás, ami magasan tartja a szolgáltatások inflációját.

A Kormányzótanács eltökélt szándéka, hogy biztosítsa az infláció időben való visszatérését a középtávú 2%-os céljához. Vélekedése szerint az EKB irányadó kamatlábai olyan szinteken vannak, amelyek számottevően hozzájárulnak a folyamatban levő dezinflációhoz. A Kormányzótanács jövőbeni döntései biztosítani fogják, hogy az irányadó kamatok megfelelően restriktívek maradjanak addig, ameddig szükséges. Ha az inflációs kilátásokról, az inflációs alapfolyamat dinamikájáról és a monetáris politikai transzmisszió erősségéről alkotott aktualizált értékelése tovább növeli a Kormányzótanács abba vetett bizalmát, hogy az infláció kitartóan a cél felé konvergál, helyes lépésnek bizonyulhat a monetáris politikai restrikció aktuális szintjének csökkentése. Mindenesetre továbbra is adatfüggő és értekezletről értekezletre való megközelítést követ a restrikció megfelelő szintjének és időtartamának meghatározásakor, és nem köteleződik el előre egy bizonyos kamatpálya mellett.

Az EKB irányadó kamatlábai

Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 4,50%-os kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 4,75%-os, illetve 4,00%-os szintje.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP)

Az APP-portfólió egyenletes, kiszámítható ütemben csökken, ahogy az eurorendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.

A Kormányzótanács 2024 első felében is teljes egészében újra be kívánja fektetni a PEPP keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból befolyó tőketörlesztéseket. A második félév folyamán pedig átlagosan havi 7,5 milliárd euróval csökkenteni szándékozik a PEPP-portfóliót. A Kormányzótanács szándéka, hogy 2024 végén a PEPP alatti újrabefektetéseket beszünteti.

A jövőben is rugalmasan kezeli a PEPP-portfólióban esedékessé váló visszaváltások újbóli befektetését abból a célból, hogy elhárítsa a monetáris politikai transzmissziós mechanizmust a pandémia kapcsán érintő kockázatokat.

Refinanszírozási műveletek

Ahogy a bankok törlesztik a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek során felvett összegeket, a Kormányzótanács rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek és a folyamatban levő visszafizetésük miként járul hozzá monetáris politikájának alapállásához.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon visszatérjen a 2%-os céljához, és hogy megőrizze a monetáris politikai transzmisszió zökkenőmentes működését. Emellett a transzmisszióvédelmi eszköz is rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamika elhárításához, amely komolyan fenyegeti a monetáris politikának az euroövezeti országokban való transzmisszióját, lehetővé téve így a tanács árstabilitási megbízatásának eredményesebb teljesítését.

Az EKB elnöke ma délután 14:45-kor (CET) kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok