Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2021. december 16.

A Kormányzótanács megítélése szerint a gazdaság helyreállásában és a középtávú inflációs cél elérésében elért eredmények lehetővé teszik, hogy az elkövetkező negyedévekben lépésről lépésre csökkentse az eszközvásárlások ütemét. Ugyanakkor továbbra is laza monetáris politikára van szükség ahhoz, hogy az infláció középtávon a 2%-os célon stabilizálódjék. Tekintettel a jelenlegi bizonytalanságra a Kormányzótanácsnak fenn kell tartania a monetáris politikai döntéshozatalban a rugalmasságot és a különféle opciók közötti választás lehetőségét. Mindezt figyelembe véve a Kormányzótanács a következő döntéseket hozta:

Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanács 2022 első negyedévében a PEPP alatti nettó eszközvásárlásokat kisebb ütemben tervezi folytatni, mint az előző negyedévben. A PEPP alatti nettó eszközvásárlást 2022 márciusa végén leállítja.

A Kormányzótanács úgy határozott, hogy a PEPP-hez kapcsolódó újrabefektetési időtartamot meghosszabbítja. Mostantól a PEPP keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket legalább 2024 végéig újra befektetni szándékozik. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy elkerülje a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát.

A pandémia rámutatott, hogy feszültséggel terhes körülmények között az eszközvásárlások megtervezésében és folytatásában tanúsított rugalmasság segített a monetáris transzmissziós mechanizmus gyengülésének ellensúlyozásában, és hozzájárult a Kormányzótanács céljának elérésére tett erőfeszítések nagyobb sikeréhez. Megbízatásunk keretén belül a feszültséggel terhes körülmények között a rugalmasság a monetáris politika eleme marad minden olyan esetben, amikor a monetáris politika transzmisszióját érintő kockázatok veszélyeztetik az árstabilitás megvalósítását. Különösen, ha a pandémiával összefüggésben kiújul a piaci fragmentáltság, a PEPP alatti újrabefektetések időzítés, eszközosztály és joghatóságok tekintetében bármikor rugalmasan kiigazíthatók. Idetartozhat a Görög Köztársaság által kibocsátott kötvények vásárlása a visszavásárlás görgetésén túl és azokat meghaladó mértékben azért, hogy az adott joghatóságban elkerülhető legyen a vásárlás félbeszakadása, ami gyengítheti a monetáris politikának a görög gazdaságba irányuló transzmisszióját, miközben a gazdaság felépülőben van a pandémia negatív hatásaiból. A PEPP alatti nettó vásárlás a pandémiával összefüggő negatív sokkhatások kivédése céljából szükség esetén újra is indítható.

Eszközvásárlási program (APP)

Az eszközvásárlások lépésről lépésre történő csökkentésének megfelelően és azt biztosítandó, hogy a monetáris politikai alapállás konzisztens maradjon középtávon az inflációnak a célunkon való stabilizálódásával, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy az APP alatti nettó vásárlás havi üteme 2022 második negyedévében 40 milliárd €, a harmadik negyedévben pedig 30 milliárd € lesz. 2022 októberétől kezdve a Kormányzótanács az APP alatti nettó eszközvásárlásokat havi 20 milliárd eurós szinten tartja addig, amíg ezt az irányadó kamatlábak lazító hatásának megerősítése megkívánja. Várakozása szerint a nettó eszközvásárlások röviddel azelőtt befejeződnek, hogy elkezdi emelni az EKB irányadó kamatait.

A Kormányzótanácsnak emellett az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatlábainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Az EKB irányadó kamatlábai

Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25%-os, illetve -0,50%-os szintje.

A szimmetrikus, 2%-os inflációs célja támogatására és a monetáris politikai stratégiájával összhangban a Kormányzótanács arra számít, hogy az EKB irányadó kamatlábai a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztalja, hogy az infláció jóval az előrejelzési időszak vége előtt, valamint az időszak hátralevő részét tekintve tartósan eléri a 2%-ot, és úgy nem ítéli, hogy a trendinflációban realizált elmozdulás megfelelően előrehaladt ahhoz, hogy konzisztens legyen az infláció középtávon 2%-on levő stabilizálódásával. Ez utalhat olyan átmeneti periódusra is, amelyben az infláció mérsékelten a cél fölött van.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO–III) alatti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa a monetáris politika akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához. A bejelentésnek megfelelően a TLTRO–III során alkalmazandó különleges feltételek a tervek szerint 2022 júniusában befejeződnek. A Kormányzótanács emellett megvizsgálja a tartalékkamatozásra vonatkozó kétszintű rendszer megfelelő kalibrálását is azért, hogy a negatívkamat-politika a bőséges likviditásfelesleggel jellemezhető környezetben ne korlátozza a bankok közvetítői kapacitását.

***

A Kormányzótanács készen áll valamennyi instrumentumának megfelelő és bármelyik irányban való kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célon stabilizálódjék.

Az EKB elnöke ma délután 14 óra 30-kor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok