SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

25. oktober 2018

På mødet i dag besluttede Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB), at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil Styrelsesrådet fortsætte med at foretage nettoopkøb inden for opkøbsprogrammet (APP) på det nye månedlige niveau på 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018. Styrelsesrådet forventer − under forudsætning af nye data, som bekræfter inflationsudsigterne på mellemlangt sigt – at nettoopkøbene dermed ophører. Det er Styrelsesrådets hensigt at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene af aktiver, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt