Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Izjava Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada o prvem pregledu v Grčiji

5. avgust 2010

Skupine strokovnjakov iz Evropske komisije, Evropske centralne banke (ECB) in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) so med 26. julijem in 5. avgustom 2010 v Atenah opravile prvi četrtletni pregled gospodarskega programa grške vlade, ki so ga države euroobmočja podprle s posojilom v višini 80 milijard EUR, MDS pa s stand-by aranžmajem v višini 30 milijard EUR. Strategija in ključne politike ostajajo enake tistim, ki so opredeljene v pismu o nameri ter memorandumu o gospodarski in finančni politiki, sprejetih maja 2010.

Naša splošna ocena je, da je program stekel zelo uspešno. Predvsem zaradi odločnega izvajanja javnofinančnega programa so bile vse za konec junija določene ciljne vrednosti dosežene, glavne reforme pa potekajo hitreje, kot je bilo načrtovano. Vseeno ostaja še več pomembnih izzivov in tveganj.

Krčenje gospodarske aktivnosti je skladno z majskimi projekcijami programa: BDP se bo v letu 2010 po pričakovanjih skrčil za 4 odstotke, v letu 2011 pa za okoli 2½ odstotka. Inflacija je višja, kot je bilo pričakovano, zato smo našo oceno za leto 2010 popravili na 4¾ odstotka. K višji inflaciji so prispevala predvsem povišanja posrednih davkov. Ker ni znakov sekundarnih učinkov, bo inflacija po pričakovanjih hitro upadla.

Na javnofinančnem področju so odhodki na državni ravni ostali bistveno pod proračunskimi omejitvami. S tem so bila izravnana odstopanja, do katerih je prišlo zaradi težav pri nadzoru odhodkov na poddržavni ravni (lokalna država, bolnišnice, skladi socialne varnosti), tako da je bila ciljna raven skupnega primanjkljaja, določena za konec junija, dosežena. V prihodnjem obdobju bo za obvladovanje možnih tveganj na področju javnofinančnih ciljev ključnega pomena, da se poostri nadzor nad odhodki in njihovo spremljanje, še zlasti na poddržavnih ravneh. Drugi ključni izziv je okrepitev davčne uprave, vključno z ukrepi za izboljšanje davčne discipline bogatejših posameznikov in tistih z visokimi dohodki. To je bistveno za zagotovitev davčnih prihodkov in za večjo poštenost prilagoditvenega programa.

V finančnem sektorju se je nekoliko poslabšalo stanje na področju kapitalske ustreznosti, saj se je v skladu s pričakovanji povečal obseg slabih posojil. Nedavni stres testi Odbora evropskih bančnih nadzornikov so zajeli več kot 90 odstotkov sredstev grškega finančnega sistema in vse razen ene banke v državni lasti so test opravile, kar je prispevalo k zmanjševanju volatilnosti trga. Pozdravljamo tudi dejstvo, da je vlada naročila strateški pregled bančnega sektorja ter skrbno preverjanje strank v državnih bankah. Sklad za finančno stabilnost, ki bo kmalu začel delovati, bo zagotovil pomembno zaščito za reševanje morebitnih primerov pomanjkanja kapitala. Po našem mnenju je 10 milijard EUR, ki jih program predvideva za sklad, še vedno primerna vsota. V prihodnjem obdobju bo pomembno, da se finančni sektor še naprej podrobno spremlja.

Impresiven napredek je bil dosežen na področju strukturnih reform. Pozdravljamo dejstvo, da je parlament potrdil obsežno pokojninsko reformo, ki je daljnosežna tudi po mednarodnih standardih. Uspešno se izvajajo tudi korenite reforme na trgu dela. Izvajanje nedavno sprejete davčne in proračunske reforme je ključno za uspešno konsolidacijo javnofinančnih razmer. Za predčasno izvedbo so predvidene tudi reforme na področju prevoza, kjer je bil pomemben napredek že dosežen z liberalizacijo špediterske dejavnosti, in v energetiki. Za uspeh programa so še naprej ključni ukrepi za obnovitev konkurenčnosti in povečanje potencialne gospodarske rasti. Na tem področju bo vlada morala premagati odpor prizadetih posameznikov in skupin proti odpiranju zaprtih poklicev, opraviti deregulacijo, uvesti storitveno direktivo in odpraviti ovire za razvoj turizma in trgovine na drobno.

Grška vlada še vedno ne more dostopati do mednarodnih trgov kapitala, razen za prodajo kratkoročnih brezkuponskih državnih obveznic. Vseeno se zdi, da se razpoloženje na trgu izboljšuje. Za grške oblasti ostaja glavni izziv v tem, da izkoristijo manevrski prostor, ki so ga dobile z obsežno mednarodno finančno pomočjo, in dosledno izvajajo sprejete politike, da bi ponovno dobile dostop do mednarodnih trgov kapitala.

Naslednji koraki: sporazum, ki so ga skupine strokovnjakov dosegle z grškimi oblastmi, bo omogočil zaključek prvega pregleda, predvidenega v sporazumu o posojilih (euroobmočje) in stand-by aranžmaju (MDS). Zaključek pregleda morajo potrditi Evropska komisija, Euroskupina ter upravni in izvršilni odbor MDS. Potrditev bo odprla pot za izplačilo 9 milijard EUR (6,5 milijarde EUR s strani držav članic euroobmočja in 2,5 milijarde EUR s strani MDS).

Naslednji pregled je predviden za oktober 2010.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije