European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser i ERM2

28. juni 2004

Som følge af de beslutninger, der blev truffet den 27. juni 2004 om centralkurserne over for euro i ERM2 for estiske kroon, litauiske litas og slovenske tolar (jf. Den Europæiske Unions kommunikeer dateret samme dag), er de obligatoriske interventionskurser for disse valutaer blevet fastsat med virkning fra 28. juni 2004 og er opført i nedenstående tabel.

De obligatoriske interventionskurser er blevet fastsat ved fælles overenskomst mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Eesti Pank, Lietuvos bankas og Banka Slovenije, i henhold til artikel 1, stk. 2, i den europæiske centralbankaftale af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EFT C 345 af 13.11.1998, s. 6), som senest ændret ved aftale af 29. april 2004 (EUT C 135 af 13.5.2004, s. 3).

Centralkursen over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone er uændrede.

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for valutaerne i de medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM2, med virkning fra 28. juni 2004
Land og valuta EUR 1 =
Danmark Dansk krone (DKK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland  Estisk kroon (EEK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Litauen Litauisk litas (LTL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Slovenien  Slovensk tolar (SIT) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 275,586 239,640 203,694
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt