Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

28. juuni 2004

Kooskõlas 2004. aasta 27. juuni otsustega (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeesid) Eesti krooni, Leedu liti ja Sloveenia talaari keskkursside kohta euro suhtes vahetuskursimehhanismis ERM2, on alates 28. juunist 2004 kindlaks määratud nende vääringute kohustusliku interventsiooni määrad, mis esitatakse järgnevas tabelis.

Vääringute kohustusliku interventsiooni määrad on ühiselt kokku leppinud Euroopa Keskpank (EKP) ja Eesti Pank, Lietuvos bankas ning Banka Slovenije vastavalt artiklile 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 1. septembri 1998. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6), viimati muudetud 29. aprilli 2004. aasta kokkuleppega (EÜT C 135, 13.5.2004, lk 3).

Taani krooni keskkurssi euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määra ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 28. juunist 2004
Riik ja vääring EUR 1 =
Taani Taani kroon (DKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 7,62824 7,46038 7,29252
Eesti Eesti kroon (EEK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 17,9936 15,6466 13,2996
Leedu Leedu litt (LTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 3,97072 3,45280 2,93488
Sloveenia Sloveenia talaar (SIT) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 275,586 239,640 203,694
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid