PRESSEMEDDELELSE

TILDELINGSBELØBET FOR DE LANGFRISTEDE MARKEDSOPERATIONER I 2. HALVÅR 2002

10. juli 2002

Styrelsesrådet for ECB har besluttet at nedsætte tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer fra 20 mia. euro til 15 mia. euro pr. operation i 2. halvår 2002.

Beløbet er fastsat på baggrund af det forventede likviditetsbehov for banksektoren i euroområdet i 2. halvår 2002 og afspejler Eurosystemets ønske om fortsat at tilvejebringe størstedelen af likviditeten via dets primære markedsoperationer.

Styrelsesrådet kan beslutte at regulere tildelingsbeløbet i begyndelsen af 2003.

Medie- og pressehenvendelser