PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

13. september 2001

Styrelsesrådet for ECB udtrykker sin dybtfølte sorg over de uhørte og tragiske terrorhandlinger i De Forenede Stater. Styrelsesrådet udtrykker sin dybeste medfølelse og kondolerer alle, der er berørt af disse frygtelige handlinger. De seneste begivenheder vil ikke svække det amerikanske økonomiske systems grundlæggende styrke og modstandsdygtighed.

På sit møde i dag har Styrelsesrådet besluttet, at den laveste budrente på de primære markedsoperationer og renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forbliver uændrede på henholdsvis 4,25 pct., 5,25 pct. og 3,25 pct.

Styrelsesrådet vil nøje overvåge den videre udvikling i USA og i verdensøkonomien.

Styrelsesrådet bekræfter endnu engang, at Eurosystemet står rede til at understøtte markederne, således at de fungerer normalt. Eurosystemet har i denne sammenhæng gennemført likviditetstilførende finjusterende markedsoperationer i går og i dag. Selv om det må forventes, at normale markedsforhold vil gøre sig gældende i den kommende tid, vil Eurosystemet fortsat overvåge udviklingen på finansmarkederne og gribe ind om nødvendigt. Eurosystemet koordinerer sine handlinger med Den Amerikanske Forbundsbank og andre større centralbanker over hele verden.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser