SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er en indskudsgarantiordning?

11. april 2018

Penge, som indsættes i en bank, fx på en opsparingskonto, kaldes indskud. De fleste bankers forretningsmodel er at låne penge ud til andre kunder og kun at have en del af dem til rådighed for folk, som ønsker at hæve penge. For at sikre at en stor del af disse indskud er sikre selv i det tilfælde, hvor en bank bliver nødlidende, betaler banken til en forsikringsfond, der er kendt som en indskudsgarantiordning. Dette er vigtigt for at bevare tilliden til banksystemet og afholde folk fra at forsøge at hæve deres opsparing samtidig i perioder med stress.

Hvordan fungerer en indskudsforsikring?

I Europa har indskudsgarantiordninger indtil videre været nationale ordninger, selvom minimumstandarderne er blevet aftalt på EU-plan. I henhold til EU's regler er 100.000 euro pr. indskyder dækket via disse ordninger. I nogle medlemslande er der flere ordninger, som er organiseret af forskellige grupper af banker, fx sparekasser, andelskasser, offentlige banker eller private banker.

Kan en national indskudsgarantiordning ikke dække indskydernes tab, hvis en storbank bliver nødlidende, kan det blive nødvendigt, at skatteyderne dækker det manglende beløb, hvilket igen kan skade landets offentlige finanser. Den finansielle krise viste, at bankproblemer ikke stopper ved de nationale grænser.

Hvad gør Europa?

Europas reaktion på den finansielle krise var at rykke tættere sammen for at skærme skatteyderne og beskytte indskyderne. De store banker, der er en del af bankunionen, holder tilsammen mere end 80 pct. af alle bankaktiver i euroområdet. De er nu underlagt det samme tilsyn i hele euroområdet via Den Fælles Tilsynsmekanisme, der består af ECB og de nationale tilsynsmyndigheder. Når en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende står Den Fælles Afviklingsmekanisme for dens afvikling, hvilket vil sige den proces, der gennemgås i forbindelse med en ordnet restrukturering.

De politiske beslutningstagere i Europa drøfter for tiden, hvordan en kraftigere og mere ensartet beskyttelse af privatkunder eventuelt kan fungere på europæisk plan. Det er den sidste del af bankunionen, der stadig mangler.

Med en europæisk indskudsforsikringsordning vil indskyderne være beskyttet, uanset hvor de befinder sig. Når ressourcerne samles, bliver det lettere at håndtere store stød og systemiske finansielle kriser, der overstiger det, der er muligt på nationalt plan, uden at skulle ty til offentlige midler. En sådan ordning vil også svække forbindelsen mellem banker og deres respektive nationale regeringer, idet bankerne i mindre grad vil være afhængige af offentlige midler i krisetider.

Hvordan vil en europæisk indskydergarantiordning fungere?

Europa-Kommissionen har stillet forslag om, at en europæisk ordning skal indføres gradvis. Det vil også tage flere år for bankerne at opbygge en indskyderforsikringsfond med et målniveau på 0,8 pct. af de dækkede indskud. Denne størrelse svarer til ca. 43 mia. euro baseret på 2011-data. Forskningen viser, at en fond af denne størrelse ville være tilstrækkelig til at dække de nødvendige udbetalinger i kriser, som er endnu mere alvorlige end den globale finansielle krise i 2007-09. Det nuværende forslag indebærer, at bankernes bidrag til indskudsforsikringsfonden kommer til at afhænge af de risici, de tager i forhold til andre banker i bankunionen og ikke i så høj grad i forhold til andre banker i det samme medlemsland.