European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Mario Draghi, prezident ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 24. ledna 2019

Dámy a pánové, panu viceprezidentovi i mně je velkým potěšením vás přivítat na této tiskové konferenci. Budeme vás nyní informovat o výsledcích dnešního zasedání Rady guvernérů, kterého se účastnil také místopředseda Komise Valdis Dombrovskis.

Na základě našich pravidelných hospodářských a měnových analýz jsme se rozhodli ponechat základní úrokové sazby ECB beze změny. Nadále očekáváme, že zůstanou na současné úrovni alespoň do léta 2019 a v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby se nadále inflace udržitelným způsobem přibližovala k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, hodláme nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu nákupu aktiv po delší dobu od chvíle, kdy začneme zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Přicházející údaje jsou na rozdíl od očekávání nadále slabší. Důvodem je nižší zahraniční poptávka a také některé faktory specifické pro jednotlivé země či sektory. Na důvěru ekonomických subjektů nepříznivě působí přetrvávání nejistot souvisejících především s geopolitickými faktory a hrozbou protekcionismu. Zároveň jsou hospodářská expanze a postupně rostoucí inflační tlaky v eurozóně nadále posilovány podpůrnými podmínkami financování, příznivou dynamikou na trzích práce a rostoucím tempem růstu mezd. To podporuje naši důvěru, že se inflace udržitelným způsobem nadále přibližuje k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně. K podpoře dalšího růstu domácích cenových tlaků a celkové inflace ve střednědobém horizontu je nadále nezbytně třeba výrazného měnového stimulu. Ten poskytuje naše signalizace základních úrokových sazeb ECB, podpořená reinvesticemi značného objemu nakoupených aktiv. V každém případě je Rada guvernérů připravena vhodně upravit všechny své nástroje tak, aby zajistila, že bude inflace nadále udržitelným způsobem směřovat k inflačnímu cíli Rady guvernérů.

Nyní bych rád podrobněji vysvětlil naše hodnocení, nejprve pokud jde o ekonomickou analýzu. Reálný HDP v eurozóně ve třetím čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 %, zatímco v předchozích dvou čtvrtletích zaznamenal nárůst o 0,4 %. Přicházející údaje jsou na rozdíl od očekávání nadále slabší z důvodu zpomalení zahraniční poptávky umocněné některými faktory specifickými pro jednotlivé země či sektory. I když se očekává, že dopad některých z těchto faktorů bude slábnout, je pravděpodobné, že dynamika růstu bude v blízkém horizontu slabší, než se dříve předpokládalo. Pokud jde o další výhled, hospodářský růst v eurozóně bude nadále podporován příznivými podmínkami financování, dalším růstem zaměstnanosti a rostoucími mzdami, nižšími cenami energií a probíhajícím, i když o něco pomalejším, růstem hospodářské aktivity ve světě.

Rizika související s výhledem hospodářského růstu v eurozóně se přesunula na stranu slabšího růstu v důsledku přetrvávání nejistot spojených s geopolitickými faktory, hrozbou protekcionismu, zranitelnými místy na rozvíjejících se trzích a volatilitou na finančních trzích.

Meziroční inflace v eurozóně měřená HICP v prosinci 2018 klesla na 1,6 % poté, co v listopadu dosáhla 1,9 %, což odráží především nižší růst cen energií. Na základě aktuálních cen futures na ropu je pravděpodobné, že celková inflace v nadcházejících měsících dále poklesne. Hodnoty jádrové inflace zůstávají celkově nevýrazné, ale vzhledem k vysokým mírám využití kapacit a napjatějším podmínkám na trzích práce tlak na růst mzdových nákladů nadále posiluje a rozšiřuje se. Pokud jde o další vývoj, jádrová inflace by měla ve střednědobém výhledu dále růst, v čemž by ji měla podporovat naše měnověpolitická opatření, pokračující hospodářský růst a posilující tempo růstu mezd.

Pokud jde o měnovou analýzu, tempo růstu širokých peněz (M3) v listopadu 2018 oslabilo z říjnové úrovně 3,9 % na 3,7 %. Růst agregátu M3 nadále podporuje tvorba bankovních úvěrů. Hlavním přispěvatelem tempa růstu širokých peněz zůstal úzký peněžní agregát M1.

Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům dosahovalo v listopadu 2018 úrovně 4,0 % oproti 3,9 % v říjnu, zatímco meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem zůstalo víceméně beze změny na úrovni 3,3 %. Průzkum bankovních úvěrů v eurozóně za čtvrté čtvrtletí 2018 naznačuje, že celkové podmínky pro poskytování bankovních úvěrů byly nadále příznivé, a to po delším období jejich čistého uvolňování, a poptávka po bankovních úvěrech nadále rostla, což podpořilo jejich růst.

Promítání opatření měnové politiky uplatňovaných od června 2014 nadále výrazně podporuje úvěrové podmínky pro podniky a domácnosti, přístup k financování – zejména pro malé a střední podniky – i úvěrové toky v celé eurozóně.

Porovnání výsledků ekonomické analýzy se signály z měnové analýzy tedy potvrdilo, že aby se nadále udržitelným způsobem přibližovaly míry inflace ke střednědobým hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, je nadále zapotřebí výrazný stupeň měnové akomodace.

Mají-li naše měnověpolitická opatření přinést maximální užitek, musí ke zvyšování dlouhodobějšího růstového potenciálu a k omezení zranitelných míst přispět ostatní oblasti politiky rozhodnějším způsobem. V zemích eurozóny je třeba výrazně zintenzivnit provádění strukturálních reforem s cílem zvýšit odolnost, snížit strukturální nezaměstnanost a zvýšit produktivitu a růstový potenciál v eurozóně. Pokud jde o fiskální politiku, Rada guvernérů znovu zdůrazňuje potřebu obnovy fiskálních rezerv. Obzvlášť důležité je to v zemích, ve kterých je vládní dluh vysoký a pro něž má řádné dodržování Paktu stability a růstu naprosto zásadní význam pro zajištění zdravých fiskálních pozic. Stejně tak má pro posílení odolnosti ekonomiky eurozóny nadále prvořadý význam transparentní a konzistentní uplatňování rámce EU v oblasti správy fiskálních a ekonomických záležitostí, a to v čase i napříč zeměmi. Zlepšení fungování Hospodářské a měnové unie zůstává jednou z priorit. Rada guvernérů vítá probíhající aktivity a vyzývá k přijetí dalších konkrétních a rozhodných kroků k dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

Nyní rádi zodpovíme vaše dotazy.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média