European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

15. september 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.301 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.161 −1.178
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 231.281 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 265.880 −1.178
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.734 452
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.197 175
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.197 175
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 605.860 39
  5.1 Primære markedsoperationer 3.966 20
  5.2 Langfristede markedsoperationer 601.850 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 44 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.188 2.728
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.986.108 −16.853
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.793.209 −17.019
  7.2 Andre værdipapirer 192.898 166
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 360.213 −2.707
Aktiver i alt 7.135.734 −17.344
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.558.748 −1.779
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.813.216 −28.584
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.291 63.900
  2.2 Indlånsfacilitet 3.589.893 −92.487
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 31 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.721 −3.765
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 316.104 17.148
  5.1 Offentlig forvaltning og service 232.050 17.898
  5.2 Andre forpligtelser 84.054 −750
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 234.231 290
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.805 −126
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.537 400
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.537 400
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 266.757 −929
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.135.734 −17.344
Annexes
19 September 2023