European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. marec 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.981 −2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 508.684 963
  2.1 Terjatve do MDS 230.451 −51
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 278.234 1.014
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.040 −719
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.962 980
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.962 980
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.221.966 39
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 974 −3
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.220.935 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 57 42
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 45.306 5.134
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.106.337 −2.315
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.928.183 −1.920
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.154 −394
8 Javni dolg v eurih 21.539 0
9 Druga sredstva 311.104 −19
Skupaj sredstva 7.835.921 4.061
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.313 −1.156
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.223.688 47.744
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 174.908 −59.984
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.047.506 107.711
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.273 16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.037 3.459
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 510.012 −60.480
  5.1 Sektor država 417.958 −7.454
  5.2 Druge obveznosti 92.054 −53.026
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 316.509 11.504
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.926 494
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.279 −74
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.279 −74
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 286.898 2.558
11 Računi prevrednotenja 589.140 0
12 Kapital in rezerve 120.759 13
Skupaj obveznosti 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023