European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 09 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 523 793 346
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 227 603 469
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 296 189 −122
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 339 −91
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 415 414
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 415 414
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 129 270 3 807
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 869 3 125
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 125 400 682
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 1 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 788 1 920
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 122 378 −716
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 956 492 1 007
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 886 −1 723
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 304 886 1 108
Visas turtas 8 756 825 6 789
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 575 486 −2 533
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 707 857 135 078
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 4 035 157 112 832
  2.2 Indėlių galimybė 670 732 22 111
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 968 135
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 543 3 628
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 692 767 −120 543
  5.1 Valdžiai 504 833 −90 744
  5.2 Kiti įsipareigojimai 187 934 −29 799
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 478 559 −11 231
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 263 −181
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 417 −268
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 417 −268
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 324 678 2 841
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 820 0
Visi įsipareigojimai 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022