European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

25. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.772 4
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 360.497 130
  2.1 Terjatve do MDS 86.582 778
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.914 −648
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.610 549
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.542 859
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.542 859
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.905 181
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.860 181
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.688 −831
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.643.253 29.458
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.442.496 29.516
  7.2 Drugi vrednostni papirji 200.757 −58
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 288.744 2.043
Skupaj sredstva 6.534.815 32.393
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.386.068 418
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.056.067 −4.842
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.722.244 −9.890
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 333.823 5.049
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.448 −1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 862.384 26.270
  5.1 Sektor država 810.089 25.721
  5.2 Druge obveznosti 52.296 549
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 216.181 10.164
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.916 116
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.860 −50
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.860 −50
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 284.917 317
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 0
Skupaj obveznosti 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020