European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

12. oktober 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 355.453 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 320.692 692
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.806 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 246.886 692
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.214 −268
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.357 1.698
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.357 1.698
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 732.842 41
  5.1 Primære markedsoperationer 7.302 61
  5.2 Langfristede markedsoperationer 725.490 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 50 −20
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.649 1.277
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.879.540 2.070
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.625.893 2.664
  7.2 Andre værdipapirer 253.647 −593
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.438 0
9 Andre aktiver 252.707 2.337
Aktiver i alt 4.632.893 7.848
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.195.679 −736
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.033.660 10.604
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.378.925 −2.662
  2.2 Indlånsfacilitet 654.703 13.332
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 31 −67
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.998 553
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 383.324 −2.833
  5.1 Offentlig forvaltning og service 261.688 −3.671
  5.2 Andre forpligtelser 121.635 838
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 255.915 −776
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.360 640
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.509 −309
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.509 −309
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.036 0
10 Andre forpligtelser 237.718 705
11 Revalueringskonti 342.276 0
12 Kapital og reserver 104.419 0
Passiver i alt 4.632.893 7.848