European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. veebruar 2015

10. veebruar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. veebruaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 243,8 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 374,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 1004,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 21 miljardi euro võrra 55,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 21,2 miljardi euro võrra 521,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. veebruaril 2015 möödus 163,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 10,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 35,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 36,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 226,6 miljardi euroni Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 6. veebruar 2015 Erinevus võrreldes 30. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 30. jaanuariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 27,3 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 42,9 miljardit eurot 2,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 2,7 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot 3,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,3 miljardi euro võrra 233,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 273 069 −658
2.1 Nõuded RVFle 79 881 −1 381
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 193 187 724
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 233 −1 317
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 827 1 230
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 827 1 230
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 557 099 −22 547
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 768 −12 053
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 404 788 −10 820
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 517 300
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 26 26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 64 566 2 432
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 600 985 −2 373
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 226 599 −508
7.2 Muud väärtpaberid 374 386 −1 865
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 −50
9 Muud varad 229 901 −8 461
Varad kokku 2 150 212 −31 742
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 004 694 464
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 269 510 4 987
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 233 704 6 319
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 35 802 −755
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −578
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 388 −169
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 88 426 −23 022
5.1 Valitsussektor 55 236 −21 048
5.2 Muud kohustused 33 190 −1 974
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 75 904 −8 474
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 479 −61
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 673 −1 655
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 673 −1 655
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 216 402 −4 031
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 464 219
Kohustused kokku 2 150 212 −31 742
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid