European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 februarie 2015

10 februarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 februarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 243,8 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,9 miliarde EUR, până la 374,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 1 004,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 21 de miliarde EUR, până la 55,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 21,2 miliarde EUR, până la 521,3 miliarde EUR. Miercuri, 4 februarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 163,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 151,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 10,8 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 35,8 miliarde EUR (față de 36,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 226,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 6 februarie 2015 Modificări față de 30 ianuarie 2015 – achiziții Modificări față de 30 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 27,3 miliarde EUR - 0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,7 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 42,9 miliarde EUR 2,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 2,7 miliarde EUR 0,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - 3,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 6,3 miliarde EUR, până la 233,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 273 069 −658
2.1 Creanţe asupra FMI 79 881 −1 381
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 193 187 724
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 233 −1 317
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 827 1 230
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 827 1 230
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 557 099 −22 547
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 768 −12 053
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 404 788 −10 820
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 517 300
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 26 26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 64 566 2 432
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 600 985 −2 373
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 226 599 −508
7.2 Alte titluri 374 386 −1 865
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 −50
9 Alte active 229 901 −8 461
Total active 2 150 212 −31 742
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 004 694 464
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 269 510 4 987
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 233 704 6 319
2.2 Facilitatea de depozit 35 802 −755
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −578
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 388 −169
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 88 426 −23 022
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 236 −21 048
5.2 Alte angajamente 33 190 −1 974
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 75 904 −8 474
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 479 −61
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 673 −1 655
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 673 −1 655
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 216 402 −4 031
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 464 219
Total pasive 2 150 212 −31 742
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media